BOODSCHAP, MISSIE & SYMBOOL

Op de IJzertoren staat in 4 talen de boodschap ‘Nooit meer oorlog - Plus jamais de guerre - Nie wieder Krieg - No more war’. Een boodschap van hoop.

Een boodschap die ook door de witte papaver wordt ondersteund.

De witte papaver stelt elke vorm van herdenken in het teken van vrede en brengt als boodschap de wens en het verlangen dat alle internationale belangenconflicten niet meer met wapens maar enkel door overleg beslecht zouden worden.

 

Missie

Aan de IJzer heeft de ambitie om van het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede een betekenisvol en richtinggevend baken te maken en gids te zijn op weg naar de samenleving van de toekomst.

Vanuit de IJzertoren reikt de organisatie de hand naar alle Vlamingen, jong en oud, autochtonen en nieuwkomers, om samen te bouwen aan een open en verdraagzaam Vlaanderen en resoluut de weg te volgen van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.

Daarom ontwikkelt zij een brede publieks- en educatieve werking op de site en daarbuiten en bouwt zij het Museum aan de IJzer uit tot een inclusieve en veelstemmige ruimte waar plaats is voor kritische dialoog, debat en actie.