Verwelkoming VOS ledendag 29 september 2018

Dames en heren,

Namens vzw 'Aan de IJzer', beheerder van deze site, door het Vlaams Parlement officieel erkend als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede, heet ik jullie van harte welkom op de jaarlijkse ledendag van VOS-Vlaamse Vredesvereniging met dit jaar vooral aandacht voor 50 jaar Leuven Vlaams en het overlijden, nagenoeg dag op dag 100 jaar geleden, van onze IJzersymbolen Juul De Winde en Hubert Willems, beiden hier begraven in de crypte van de Eerste IJzertoren.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om even in herinnering te brengen dat wij van 'Aan de IJzer', net als VOS, ijveren voor de realisatie van het testament van de Fronters: Zelfbestuur, Nooit meer Oorlog en Godsvrede, geactualiseerd en verruimd naar Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. Concreet betekent dit voor ons onder meer dat wij, wars van klassen- of rassenstrijd, van godsdienstoorlogen of zgn. cultuurclashes, staan voor een inclusief Vlaanderen waarin iedereen meetelt. Een wij-zij-verhaal is aan ons niet besteed, wij willen zo'n breed mogelijke samenwerking met wie in dezelfde lijn denkt en daar consequent naar handelt.

Van anderen distantiëren wij ons, ook als ze - letterlijk of figuurlijk, in maatpak of met een mooi gestileerd T-shirt aan - met dezelfde vlag zwaaien als wij, met "godsvrede" als vermeende vrijgeleide om onder die vlag een stinkende lading te verstoppen. Want eendracht maakt misschien wel macht, maar schijn-eenheid is alleen maar contra-productief.

Het is in deze geest, dames en heren, dat ik jullie hier vandaag een fijne ledendag toewens.

 

Paul De Belder
Voorzitter vzw Aan de IJzer