IJZERBEDEVAART

De IJzerbedevaart is in de eerste plaats een piëteitsvolle herdenking van het sneuvelen van de frontsoldaten van ’14-’18 en van alle slachtoffers van oorlog en geweld. De boodschap van de IJzer wordt er getoetst aan de actualiteit en het Vlaams Parlement krijgt – als legitieme vertegenwoordiger van de hele Vlaamse Gemeenschap – de kans om een boodschap te brengen.

Alle Vlamingen zijn welkom op de IJzerbedevaart. De IJzerbedevaart brengt jaarlijks een evenwichtige boodschap van Vrede – Vrijheid – Verdraagzaamheid, en is een plechtigheid van de hele Vlaamse gemeenschap.

De verplaatsing van de IJzerbedevaart van eind augustus naar 11 november (sedert 2013) is de logische consequentie van de enkele jaren geleden ingezette terugkeer naar haar bron, van de enkele jaren geleden ingezette herprofilering van deze eerbiedwaardige manifestatie, die IN en DOOR de loop van de geschiedenis geëvolueerd was naar een politieke strijdmeeting, als een serene herdenking van de gesneuvelde Vlaamse frontsoldaten, bij uitbreiding van alle gesneuvelden, Vlamingen en Walen, soldaten en burgers, tijdens de Groote Oorlog, bij verdere uitbreiding van ALLE slachtoffers van oorlog en geweld, waar ook ter wereld.

Dit nooit meer, nooit meer oorlog, plus jamais de guerre, nie wieder Krieg, no more war: die hartenkreet van de frontsoldaten is en blijft de motor van ons handelen, ons denken en doen. Vrede is namelijk geen statisch iets, vrede is meer dan een tijdelijke periode van niet-oorlog, vrede komt niet zomaar uit de lucht vallen, nee: zoals ‘liefde’ is ‘vrede’ een werkwoord.