WAAROM BLIJFT HET RELEVANT OM TE LEREN OVER WOI?

'Oorlogen staan nooit op zich. Ze lijken tentakels te bezitten die schier onmerkbaar doorgroeien, tot ze elders opschieten en weer in nieuwe conflicten ontvlammen.'
(uit Letter of Intent van het Herdenkingsprogramma Gone West, Erwin Mortier)

De tekst 'Waarom blijft het relevant om te leren over WOI?' is tot stand gekomen in samenwerking met het Bijzonder Comité Herinneringseducatie. De Toetssteen 14-18, die hieruit voortvloeide, bevat een concrete didactische aanpak.