DYNAMITERING EERSTE IJZERTOREN

Na de Tweede Wereldoorlog werd de IJzertoren in twee fasen gedynamiteerd.
Een eerste poging vond plaats op 16 juni 1945. De toren vertoonde toen enkel een gat in de wand.

Een tweede, doeltreffender poging gebeurde in de nacht van 15 op 16 maart 1946. De toren stortte volledig in.

Beide pogingen hadden hetzelfde doel. De toren en de werking errond moest verdwijnen. Beide pogingen bleven ook onopgehelderd.

Nu, 70 jaar na de dynamitering, is het tijd om dit alles in zijn historische context te plaatsen. In dat kader deed voorzitter Paul De Belder op 23 augustus 2015 een eerste oproep tot verzoening. Hij vroeg de familieleden van de dynamiteurs om zich bekend te maken zodat dit hoofdstuk afgesloten kon worden. N-VA Kamerlid Brecht Vermeulen sloot zich hierbij aan. Hij vroeg een diepgaand historisch onderzoek om uit te zoeken wat er toen gebeurd is en wat er precies fout is gelopen.

Met een academische zitting waar we vanuit verschillende invalshoeken terugblikten op deze woelige periode, wilde het Museum aan de IJzer alvast een aanzet geven tot debat.

De academische zitting vond plaats op woensdag 16 maart 2016 in het auditorium van het Museum aan de IJzer (IJzertoren).
 
Hierbij de toespraken van: