Het Gulden Doek van Vlaanderen

In 1931 begint Henri Luyten aan het ‘Gulden Doek van Vlaanderen’. Zoals hij meer dan 40 jaar vroeger deed met de ‘Werkstaking’ wil Luyten met het ‘Gulden Doek’ weer een sociaal onrecht aanklagen: het vernederen en onderdrukken van het Vlaamse volk door de Belgische Staat. Ditmaal vooral uit persoonlijke overwegingen: zijn benoeming als leraar tijdens WO1 werd na de oorlog ongedaan gemaakt. Maar vooral zijn huwelijk tijdens de oorlog met een Duitse en het ondertekenen van een petitie voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit maken Luyten voorgoed tot persona non grata in België. Dit schilderij is dan ook voor een stuk zijn weerwraak op de Belgische staat.
Onder de geuzenleuze ‘Trouw tot den bedelzak’ en voor een kopie van Rubens’ Kruisafneming worden 115 vooraanstaande Vlamingen afgebeeld. Discutabel is de plaats van sommige figuren en vooral de centrale plaats van dichter en kunstcriticus Pol de Mont.  Niet alle personen die op het doek figureren hebben de tand des tijds door staan. Even opmerkelijk is het feit dat een aantal leiders van de Vlaamse beweging op het doek ontbreken.
Toenmalig voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, Frans Daels, kocht het nog onafgewerkte schilderij in 1938 en schonk het aan het IJzerbedevaartcomité.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog begint Luyten aan 2 nieuwe zijluiken voor het Gulden Doek. Ze raken nooit afgewerkt en liggen in een depotruimte van het Stedelijk Museum van Roermond.
In de nacht van 9 december 1944 wordt het schilderij weg gesmokkeld uit Luytens atelier dat door de Rijkswacht bewaakt wordt. Gedurende 5 jaar blijft het verstopt op een zolder in het gebouw van de AKOS (Antwerpse Kunstenaars - Oudstrijders) op de Sint-Niklaasplaats. Daarna wordt het naar Diksmuide overgebracht waar het nog eens 20 jaar op een zolder blijft liggen. Luytens weduwe weigert om het te laten onderbrengen in de nieuwe IJzertoren omdat ze vreest dat men deze ook zal dynamiteren.
In 1969 wordt het schilderij dan toch geïnstalleerd op de eerste verdieping in de IJzertoren, waar het tot op heden nog altijd te bewonderen is.

1. Anneessens - 2. Leo Augusteyns - 3. Lode Baekelmans - 4. Peter Benoit - 5. Emiel Beuckeleers - 6. Jan Blockx - 7. August Borms - 8. Jan Breydel - 9. Jules L. Callewaert - 10. Jules Charpentier - 11. Arthur Claus - 12. Hendrik Conscience - 13. Edward Coremans - 14. Frans Daels - 15. Jan Baptist David - 15bis Jan Ignaas de Beucker - 16. Staf de Clercq - 17. René de Clercq - 18. Alfons de Cock - 19. Pieter de Coninck - 20. Jan Oscar de Gruyter - 21. Roza de Guchtenaere - 22. Jozef de Keersmaecker - 23. Jan de Laet - 24. Pol de Mont - 25. Alfons Depla - 26. Lodewijk de Raet - 27. Willem de Vreese - 28. Juliaan de Vriendt - 29. Yvonne d'Huyvetter-Michielssen - 30. Lodewijk Dosfel - 31. Lieven Duvosel - 32. Lamoraal graaf van Egmont - 33. Desiderius Erasmus van Rotterdam - 34. Lieven Gevaert - 35. Guido Gezelle - 36. Maria Gillis-de Groodt - 37. Paul Gilson - 38.Jozef  Goossenaerts - 39. L. Goyens - 40. Willem Gijssels - 40bis Hadewijch - 41. Jozef Haller von Ziegesar - 42. Adelfons Henderickx - 43. Ward Hermans - 44. Florimond Heuvelmans - 45. Karel Heynderickx - 46. Emmanuel Hiel - 47. Antoon Jacob - 48. Lambert Jageneau - 49. Edward Joris - 50. Maurits Josson - 51. Edward Keurvels - 52. Mevr. Lambrechts - 53. Victor (Zeger) Lambrecht - 54. Karel Lodewijk Ledeganck - 55. Germain Lefever - 56. Jeroom Leuridan - 57. Henry Luyten - 58. Julius Mac Leod - 59. Filips Marnix van St. Aldegonde - 60. Hyppoliet eert - 61. Hubert Melis - 62. Willem Ogier - 63. Margriet Palinckx-Schevelenbos - 64. Jos Pauwels - 65. Jules Persyn - 66. Hector Plancquaert - 67. Rembrandt Harmensz. van Rijn - 68. Albrecht Rodenbach - 69. Max Rooses - 70. Pieter Pauwel Rubens - 70bis Jan van Ruusbroec - 71. Hendrik Schaefels - 72. Gustaaf Schamelhout - 73. Lodewijk Scharpé - 74. Lodewijk Severijns - 75. Ferdinand Snellaert - 76. Reimond Speleers - 77. Jules A. Spincemaille - 78. Desiderius A. Stracke - 79. Stijn Streuvels - 80. Pieter Tack - 81. Walter Tamm - 82. Felix Timmermans - 83. Jacob van Artevelde - 84. Jan van Beers - 85. E. van Bockstaele - 86. van Kuyck - 87. Joost van den Vondel - 88. Alfons van de Perre - 89. Flor van der Ven - 90. J. van de Velde - 91. Jan Frans van de Weghe - 92. Antoon van Dyck - 93. Jan Baptiste van Genechten - 94. Jef van Hoof - 95. Filips van Montmorency, graaf van Hoorne - 96. Jacob van Maerlant - 97. Eugeen van Oye - 98. Theodoor van Ryswyck - 99. Jan van Rijswijck - 100. Veremans - 101. Raf Verhulst - 102. August Vermeylen - 103. Cyriel Verschaeve - 104. Hugo Verriest - 105. Herman Vos - 106. Jan Wannyn - 107. Jos Watelet - 108. Jan Frans Willems - 109. Willem van Oranje - 110. Johanna Willockx-Smet