AVV-VVK

De leuze ‘Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus’ zou bedacht zijn door priester Frans Drijvers. Ze verschijnt voor het eerst in 1881 in het tijdschrift ‘De Student’. In die tijd ijveren universiteitsstudenten in Leuven immers voor de vervlaamsing van het katholieke onderwijs.
De slagzin blijft vooral in Vlaamse studentenkringen heel populair. Zo verschijnt deze spreuk in de Eerste Wereldoorlog ook op de heldenhuldezerkjes. Joe English ontwerpt deze zerkjes speciaal voor gesneuvelde Vlaamse frontsoldaten. Na de oorlog staan deze heldenhuldezerkjes ook model voor de bouw van de IJzertoren. Zo komt ook het letterwoord AVV-VVK in kruisvorm op de toren. AVV-VVK groeit snel uit tot de slogan bij uitstek voor de Vlaamsvoelende oud-strijders, en vormt in de beginjaren ook de slagzin voor de IJzerbedevaarten. Uit respect voor deze groepen en ter nagedachtenis van hen, blijven deze letters ook nu nog op de IJzertoren prijken. Inmiddels is de toren een beschermd monument. Vandaag de dag streven wij niet langer naar een eenvormig christelijk Vlaanderen. De geschiedenis en actualiteit wijzen uit dat we eerder angst moeten hebben voor mensen die ‘alles’ veil hebben voor hun land, religie, ideologie. Daarom vinden wij het belangrijk om de klemtoon vooral te leggen op de boodschap ‘Nooit Meer Oorlog’, die in vier verschillende talen op de toren staat.