LESPAKKETTEN

We hebben op maat uitgewerkte lespakketten.

Er zijn pakketten voor:

  1. derde graad van het basisonderwijs
  2. eerste graad van het secundair onderwijs
  3. derde graad van het secundair onderwijs

Voor de derde graad van het basisonderwijs is een invulbrochure uitgewerkt. Hiermee hebben we geprobeerd om voor de leerlingen een boeiend werkdocument samen te stellen. Waar het onderwerp er zich toe leende hebben we eveneens gepoogd moderne werkvormen te hanteren. De opdrachten en de werkwijze zijn gestoeld op de VakOverschrijdende EindTermen  (VOET). We wensen u samen met de leerlingen een leerrijk bezoek aan het vernieuwde museum.
 
Voor de eerste graad van het secundair onderwijs hebben we een evenwicht gevonden tussen invulvragen en iets meer uitgebreide opdrachten.
 
Voor de derde graad van het secundair zijn de opdrachten erop gericht om de leerlingen te laten nadenken en overleggen over bredere maatschappelijke thema’s, uiteraard gerelateerd aan de kernthematiek van oorlog en vrede.

----------------------------------

Educatieve pakketten 'De ZIJkant van de Oorlog'

Deze pedagogische dossiers kunnen dienen om een bezoek aan een tentoonstelling voor te bereiden, maar leerkrachten kunnen het ook los ervan gebruiken, om gender te integreren in een les over WOI. Man-vrouwverhoudingen hebben een duidelijke historische dimensie. Iets waar de ambassadrices van ‘De Zijkant van de Oorlog’ heel sterk mee bezig zijn. Op de website http://mothersforpeace.be vind je bijvoorbeeld ook lespakketten over vrouwen in Oost-Congo en Afghanistan.

Basisonderwijs
Voor het basisonderwijs werden de persoonlijke verhalen van Marie Curie, Käthe Kollwitz, Koningin Elisabeth, Madame Tack, Mietje Boeuf, Elsie Knocker en Mairi Chilsom, verwerkt en verder uitgediept in verschillende thema’s.
 
Secundair onderwijs
Het dossier voor het secundair bestaat uit een selectie fiches en opdrachten uit het pedagogische dossier dat het Archief-en onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis realiseerde bij de tentoonstelling ‘Gender @ war 1914–1918: vrouwen en mannen ten oorlog’. De persoonlijke verhalen van de vrouwen uit 'De ZIJkant van de Oorlog' zijn erin verwerkt en worden verbreed naar algemene genderthema’s.

Meer info