VACATURE

VACATURE PUBLIEKSMEDEWERKER MUSEUM AAN DE IJZER

Functieomschrijving
De publieksmedewerker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, opvolging en bijsturing van nieuwe educatieve programma’s en producten van het Museum aan de IJzer. Deze omvatten zowel educatieve pakketten als rondleidingen, lezingen, bezoekersteksten, gidsenwerking, ateliers, enz.
Ook het beantwoorden van publieksvragen en het aanleveren van informatie voor de communicatiedienst behoren tot het takenpakket.
Taakomschrijving Publieksmedewerker:
•    Werkt een gamma producten en programma’s uit die qua inhoud, vorm en duur afgestemd zijn op diverse doelgroepen.
•    Ondersteunt en begeleidt gidsen.
•    Schrijft, onder toezicht van de conservator, zelfstandig zaalteksten en ondersteunende publicaties voor de tentoonstellingen en museale opstellingen.
•    Werkt actief mee aan de uitbouw en coördinatie van een vrijwilligerswerking.
•    Levert content aan voor de communicatieverantwoordelijke.
•    Beantwoordt publieksvragen.
•    Is aanspreekpunt voor de bezoekers en helpt met ticketverkoop en onthaal wanneer nodig.

Functieprofiel
Belangrijke competenties
Als publieksmedewerker heb je interesse in de thema’s die in het Museum aan de IJzer aan bod komen. Je slaagt er in om dit te vertalen naar de leefwereld en het kennisniveau van de bezoeker en beschikt hiervoor over de nodige redactionele vaardigheden.
De publieksmedewerker is vaak een aanspreekpunt voor de bezoekers. Je draagt hierbij de waarden en de visie van het Museum aan de IJzer uit.  
Het Museum aan de IJzer verwacht van alle medewerkers dat ze over volgende basiscompetenties beschikken: publieksgerichtheid, motivatie en betrokkenheid, teamspirit, leerbereidheid, nauwgezetheid, flexibiliteit.
Diploma's/ervaring
•    Aantoonbare ervaring  wat betreft publiekscommunicatie en / of publiekswerking in de culturele sector krijgt voorrang op diploma
•    Sterke didactische en sociale vaardigheden.

Aanbod
•    38u/week;  3 weekenddagen in de maand
•    contract van onbepaalde duur
•    Paritair Comité 329.01 – marktconforme verloning
•    relevante ervaring wordt in rekening gebracht
•    mogelijkheden tot bijscholing

Praktische informatie
Wil jij graag ons team versterken? Stuur dan je motivatiebrief samen met curriculum vitae en kopieën van relevante behaalde diploma's door naar het Museum aan de IJzer  (peter.verplancke@aandeijzer.be)
In ideale omstandigheden kom jij reeds begin 2019 bij ons in dienst.
Toelatingsvoorwaarden
Op de datum van aanwerving dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten;
3. Je bent medisch geschikt voor deze functie;
4. Je voldoet aan de voorwaarden vermeld bij het functieprofiel.

Selectieprocedure
•    CV-screening
Aan de hand van je motivatiebrief en curriculum vitae gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Wees dus zo volledig mogelijk.
•    Interview
Een interview wordt afgenomen op basis van een casus die ter plaatse kan worden voorbereid.
Medewerkers worden bij het Museum aan de IJzer aangeworven omwille van hun competenties, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, gender of seksuele geaardheid.