WETENSCHAPPELIJK COMITÉ

Het Museum aan de IJzer bevindt zich op een scharniermoment. 2018 is het laatste jaar van de grote herdenking van WOI. De komende jaren zal de inhoudelijke focus zich meer richten op de geschiedenis en de symboliek van de site, de Vlaamse beweging, de flamingantische strijd voor zelfbestuur en – breder – de communautaire kwestie. Daaraan gekoppeld vormt het verhaal van de Vlaamse emancipatie een stimulans om te werken rond de thema’s Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid. Dit moet gebeuren met de nodige kritische zin en afstand, in een geest van meerstemmigheid en openheid voor controverse, en met inachtneming van de inzichten uit de historiografie. De ondersteuning van een wetenschappelijk comité is dan ook onontbeerlijk.

Samenstelling

Bruno De Wever (UGent), voorzitter; Véronique Lambert (dr. geschiedenis), coördinator; Luc Vandeweyer (ARA), Tom Verschaffel (KU Leuven/KULAK), Marnix Beyen (UA), Andreas Stynen (ADVN), Chantal Kesteloot (CEGESOMA) en Christophe Bush (Kazerne Dossin) zijn bereid gevonden om hun schouders mee onder dit uitdagende project te zetten.

Werking

Het wetenschappelijk comité komt driemaal per jaar samen. In 2017 werd bepaald dat er prioritair zal gewerkt worden aan volgende items:

  • Aanvullen en herwerken van de vaste presentatie i.f.v. de inhoudelijke focus (gelaagdheid, doelgroepengerichte/ thematische verhaallijnen, …).
  • Ontsluiting van de historiek, betekenis en symboliek van de site (inclusief Pax-poort).
  • Tijdelijke tentoonstellingen: uitdieping of verduidelijking van thema’s die in de vaste tentoonstelling aan bod komen.

Het wetenschappelijk comité engageert zich om de inhoudelijke kwaliteit van de werking te bewaken, advies te geven op het vlak van publiekswerking en doelgroepenbereik en mee na te denken over een langetermijnvisie voor de site.