KORTING VOOR SCHOLEN UIT WEST-VLAANDEREN

De provincieraad van West-Vlaanderen keurde op 22 december 2014 een nieuw provinciaal reglement voor ondersteuning van bezoeken aan ‘herinneringsplaatsen in het kader van de Eerste Wereldoorlog’ in West-Vlaanderen goed.

Organisaties die een dergelijke site bezoeken tussen 1 februari 2015 en 31 december 2018 kunnen tot 50 % van hun vervoers- (openbaar vervoer of gehuurde fiets of bus), gids-, toegangs- of deelnamekost terugvorderen en tot 20 % van de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams jeugdverblijfscentrum. Klik hier voor meer info.