MUSEUMBIBLIOTHEEK

In 2016 zal de museumfoyer worden uitgebouwd met een hedendaagse bibliotheek. Tijdens de openingsuren van het Museum aan de IJzer wordt deze foyer een ontmoetingsplaats waar de bezoeker kan nadenken en 'werken' aan vrede, vrijheid en verdraagzaamheid door bijv. een boek of tijdschrift te raadplegen, ervaringen te delen met andere bezoekers, enz. Het wordt tevens een plaats waar allerhande info digitaal voorhanden zal zijn over onze werking, over de toeristische regio en streekproducten en waar boeken en tijdschriften zullen kunnen worden geraadpleegd.
Niet alleen de bezoekers maar ook jongeren en studenten zullen in het kader van hun opleiding en studierichting de mogelijkheid aangereikt krijgen om kennis op te doen over o.a. het ontstaan en de evoluties binnen de Vlaamse beweging. Dankzij een uitgebreide collectie aan naslagwerken zal de bibliotheek niet alleen als lees- maar ook als studieruimte functioneren.