MUSEUMBIBLIOTHEEK

De museumfoyer werd uitgebouwd met een hedendaagse bibliotheek. Tijdens de openingsuren van het Museum aan de IJzer is deze foyer een ontmoetingsplaats waar de bezoeker kan nadenken en 'werken' aan vrede, vrijheid en verdraagzaamheid door bijv. een boek of tijdschrift te raadplegen, ervaringen te delen met andere bezoekers, enz. Het is tevens een plaats waar allerhande info digitaal voorhanden is over onze werking, over de toeristische regio en streekproducten en waar boeken en tijdschriften kunnen worden geraadpleegd.
Niet alleen de bezoekers maar ook jongeren en studenten krijgen in het kader van hun opleiding en studierichting de mogelijkheid aangereikt om kennis op te doen over o.a. het ontstaan en de evoluties binnen de Vlaamse beweging.

Klik hier voor een overzicht van de boeken.