GIFTEN EN SCHENKINGEN

Schatten op zolder?

Een van de basistaken van een museum is verzamelen, conserveren en tentoonstellen. Om deze opdracht te vervullen moeten wij zaken en artefacten hebben om te verzamelen, onderzoeken en tentoon te stellen. Sedert enkele jaren hebben we ons nog meer inspanningen getroost om onze collectie gevoelig uit te breiden. Helaas, omdat er talloze privéverzamelaars zijn, en door de internationaliserende markt, is het steeds moeilijker om aan historisch waardevolle zaken te raken.

Daarom nogmaals onze OPROEP:
Soms kunnen er tussen zogenoemde ‘rommel’ nog interessante zaken zitten. Om maar een voorbeeld te geven, documenten over WOI of de Vlaamse ontvoogding waar u zelf geen interesse meer voor hebt, zijn voor het Museum aan de IJzer misschien wel van grote waarde. Ook voorwerpen zoals helmen, gasmaskers en dergelijke meer kunnen ons nog een grote dienst bewijzen.
Hebt u ook dergelijke zaken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het IJzertorenmuseum. Alvast bij voorbaat onze hartelijke dank.

ONZE HARTELIJKE DANK aan alle personen en instanties die ons gekend of anoniem tal van documenten en andere waardevolle museumstukken schonken.