VORIGE EDITIES

In 2002 werd de 75ste IJzerbedevaart gevierd, zo vermeldt de affiche. Op 5 september 1920 werd de herdenking en hulde bij het graf van Joe English, op het kerkhof van Steenkerke, de eerste bedevaart.

Een klein rekensommetje zegt ons dat hier iets niet klopt. 2002 min 1920 is geen 75! Er is dus ergens een hiaat.

De affiches, herkenningstekens en verslagboekjes geven ons volgende jaartallen: 1ste IJzerbedevaart in 1920 tot 20ste IJzerbedevaart in 1939. Tot daar alles in orde.

Uit de volgende herkenningstekens kunnen we een aantal merkwaardige objectieve gegevens afleiden.

21ste IJzerbedevaart, 18 augustus 1940, onder het motto “Wereldvrede”. België was officieel reeds in oorlog.

De herkenningstekens van de vier oorlogsjaren dragen dezelfde tekening en motto: de IJzertoren met drie vliegende blauwvoeten en de tekst “Wij zijn een volk”.

De datums en de telling zijn aangepast:
22ste IJzerbedevaart, 24 augustus 1941
23ste IJzerbedevaart, 23 augustus 1942.

De Bedevaart van 1943 had hetzelfde herkenningsteken als 1941, maar met een schuine overdruk: “XXIVe  22 augustus 1943”.

Het herkenningsteken van 1944 was nog merkwaardiger. Op het herkenningsteken van 1941 werd alleen een stempel “25” geslagen, al de rest was identiek. Zelfs de datum stond er niet op (20 augustus 1944). Enkele weken later zouden de geallieerde tanks immers de Duitse troepen uit ons land verdrijven.

In de nacht van 15 op 16 maart werd de Toren totaal verwoest. Maar reeds op 28 april werd een “Jeugdbedevaart van eerherstel” georganiseerd. Daarna zou het twee jaar stil worden rond het puin.

De eerste naoorlogse bedevaart in 1948 werd aangekondigd als de 21ste, onder het motto “De Verrijzenis”. De oorlogsbedevaarten werden door het nieuwe IJzerbedevaartcomité niet erkend en dus ook niet in de officiële telling opgenomen. De telling sloot aan bij de vooroorlogse bedevaarten.

De oorlogsbedevaarten worden omschreven als “samenkomsten in beperkte kring die sterk verschilden van de bedevaarten vóór 1940 en nà 1944”. Vergeten we niet dat massabijeenkomsten op de weide in Diksmuide verboden waren.