Museum aan de IJzer

  Algemene voorwaarden

  De op deze website getoonde informatie wordt door museumaandeijzer.be met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. museumaandeijzer.be verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door museumaandeijzer.be worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. museumaandeijzer.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. museumaandeijzer.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van museumaandeijzer.be opgenomen informatie en tarieven. Hoewel museumaandeijzer.be alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is museumaandeijzer.be niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

  AUTEURSRECHTEN

  Niets uit museumaandeijzer.be, zelfs gedeeltelijk, mag gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige vorm dan ook. Hierin begrepen fotokopie, microfilm, digitale drager, bandopname of plaat of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand behoudens uidrukkelijke voorafgaande toestemming van museumaandeijzer.be.

  HET GEBRUIK VAN COOKIES

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 

  GOOGLE ANALYTICS

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  PRIVACY VERKLARING

  museumaandeijzer.be verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@museumaandeijzer.be

  Verwerkingsdoeleinden

  museumaandeijzer.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

  Rechtsgrond(en) van de verwerking

  Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  Overmaken aan derden

  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van museumaandeijzer.be binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met museumaandeijzer.be verbonden zijn of met enige andere partner van museumaandeijzer.be.

  museumaandeijzer.be garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

  Bewaarperiode

  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. 

  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
  Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
  Zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
  Een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@museumaandeijzer.be

  Direct marketing

  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

  Klacht

  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).