Museum aan de IJzer

  Steun het museum

  Steun onze werking

  Abonnee

   

   
  Steun ‘Aan de IJzer’ en neem een abonnement op ons tijdschrift door overschrijving van € 25,- op BE86 4743 1005 2150 met de vermelding “abonnee 2023” en:
   
   
  • je geniet van 10% korting op alle aankopen
  • je bezoekt gratis het Museum aan de IJzer (IJzertoren)
  • je ontvangt het driemaandelijks tijdschrift met o.m. het jaarboek
  • je steunt onze werking

  Giften

  Als eigenaar en beheerder van de IJzertorensite zet vzw Aan de IJzer zich dagelijks in voor het duurzaam onderhoud en behoud van haar patrimonium. Behalve onderhoudswerken en kleine herstellingen worden eveneens regelmatig restauratieve werken uitgevoerd. Dit zijn over het algemeen ingrijpende en vooral ook dure investeringen. Onze erkenningen ‘Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede’ en ‘Open Erfgoed’ laten toe om voor het onderhoud en de restauraties te kunnen terugvallen op subsidies. Deze helpen ons goed op weg, maar zijn in geen geval toereikend om de volledige kost te betalen. Vandaar dat elke bijkomende financiële steun meer dan welkom is, ook kleinere bedragen ! Bovendien voorziet de wetgever dat wij voor giften vanaf € 40 een fiscaal attest mogen afleveren welke de schenker een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag oplevert.
  Momenteel zet vzw Aan de IJzer hard in op ecologische investeringen zoals zonnepanelen op het ontvangstgebouw, 2 zuiveringsstations, duurzame verlichting en een energiezuinige liftinstallatie. Alsook komt de IJzertoren de eerstkomende jaren in de stellingen te staan om het grote restauratieve dossier ‘restauratie IJzertoren fase 2’ te kunnen uitvoeren.
  Wil je ons hierin steunen, schrijf dan jouw bijdrage over op onze rekening BE44 0017 8350 4745 met vermelding van ‘gift aan vzw Aan de IJzer’.Voor bijkomende inlichtingen, neem gerust contact op via info@aandeijzer.be.
  Nu reeds onze welgemeende dank !!

  Giften en schenkingen

  Schenkingen

  Schatten op zolder?

  Een van de basistaken van een museum is verzamelen, conserveren en tentoonstellen. Om deze opdracht te vervullen moeten wij zaken en artefacten hebben om te verzamelen, onderzoeken en tentoon te stellen. Sedert enkele jaren hebben we ons nog meer inspanningen getroost om onze collectie gevoelig uit te breiden. Helaas, omdat er talloze privéverzamelaars zijn, en door de internationaliserende markt, is het steeds moeilijker om aan historisch waardevolle zaken te raken.

  Daarom nogmaals onze OPROEP:

  Soms kunnen er tussen zogenoemde ‘rommel’ nog interessante zaken zitten. Om maar een voorbeeld te geven, documenten over WOI of de Vlaamse ontvoogding waar u zelf geen interesse meer voor hebt, zijn voor het Museum aan de IJzer misschien wel van grote waarde. Ook voorwerpen zoals helmen, gasmaskers en dergelijke meer kunnen ons nog een grote dienst bewijzen.
  Hebt u ook dergelijke zaken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het IJzertorenmuseum. Alvast bij voorbaat onze hartelijke dank.

  Onze hartelijke dank aan alle personen en instanties die ons gekend of anoniem tal van documenten en andere waardevolle museumstukken schonken.

  Draag je steentje bij

  De IJzertoren is met zijn 22 verdiepingen en 84 meter hoogte, het hoogste vredesmemoriaal van Europa. In 1952 werd de eerste steen gelegd en 13 jaar later werd de toren ingewijd.

  De toren herbergt sinds 1 maart 2014 het compleet vernieuwde ‘Museum aan de IJzer’. De herinrichtingswerken werden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid, Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide. De eigen inbreng van de vzw bedraagt nog ruim 500.000 euro.

  Om al deze werken te financieren en om het onderhoud van de toren in de komende jaren te kunnen verzekeren, zamelt het Torenfonds de noodzakelijke giften in. Het Memoriaal bestaat uit 350.000 gevelstenen, waarvan op 1 juni 2014 er reeds 6.552 een eigen naam droegen. Iedere steen zou een eigen naam moeten krijgen. Ook jouw naam! Voor slechts € 5 draagt een gevelsteen van de IJzertoren je naam. We stellen graag voor om minimum 10 stenen, of een veelvoud ervan, bij te dragen.

  Draag jij de vredesboodschap ‘Nooit meer Oorlog’ ook een warm hart toe? Vind je vrede ook het hoogste goed van onze samenleving? Wil je deze boodschap mee helpen uitdragen over de grenzen heen?

  TORENFONDS
  IBAN BE86 4743 1005 2150 - BIC KREDBEBB met vermelding ‘TORENFONDS’
  Bedragen vanaf €40 geven recht op belastingvermindering.
  Een fiscaal attest wordt afgeleverd.

  Draag je steentje bij

  Trappenfonds

  Personaliseer voor € 625 een van de treden van de IJzertoren. De toren telt 22 verdiepingen en 500 treden. Een tiental hiervan zijn nog niet gepersonaliseerd. Geef een van deze treden exclusief jouw naam of die van je vereniging of bedrijf. De naam wordt ook zichtbaar aangebracht op de trede in kwestie.

  Floating dreams

  De tijdelijke tentoonstelling Floating Dreams, met de door Kamagurka ‘betekende’ beelden, ligt nu al enige jaren achter ons. Toch staan er nog steeds enkele originele beelden te koop. Wie interesse heeft in een van deze laatste unieke stukken, kan deze zelf komen bekijken op de eerste verdieping van het museum. 

  Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

  floating dreams

  Dank aan onze vredespartners: