Museum aan de IJzer

  Steun het museum

  Steun onze werking

  Abonnee

   

   
  Steun ‘Aan de IJzer’ en neem een abonnement op ons tijdschrift door overschrijving van € 25,- op BE98 9731 6802 9393 met de vermelding “abonnee 2024” en:
   
   
  • je geniet van 10% korting op alle aankopen
  • je bezoekt gratis het Museum aan de IJzer (IJzertoren)
  • je ontvangt het driemaandelijks tijdschrift met o.m. het jaarboek
  • je steunt onze werking

  Giften

  Als eigenaar en beheerder van de IJzertorensite zet vzw Aan de IJzer zich dagelijks in voor het duurzaam onderhoud en behoud van haar patrimonium. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, kiezen wij voor regelmatig nazicht en onderhoud in de overtuiging hiermee onaangename verrassingen beter te kunnen ondervangen. Maar elke 2 à 3 decennia is een ingrijpende restauratie onvermijdelijk en daar zijn we nu aan toe: de toren staat volledig in stellingen. Onze erkenningen ‘Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede’ en ‘Open Erfgoed’ laten toe om voor dergelijke restauraties te kunnen terugvallen op subsidies. Deze helpen ons goed op weg, maar zijn in geen geval toereikend om de volledige kost te betalen. Vandaar dat elke bijkomende financiële steun meer dan welkom is, ook kleine bedragen ! Omdat vzw Aan de IJzer de erkenning behaald heeft om fiscale attesten te mogen afleveren, kunnen wij voor giften vanaf € 40 een dergelijk attest afleveren welke de schenker een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag oplevert. Concreet betekent dit dat een gift van bijvoorbeeld € 100 uiteindelijk maar € 55 kost. Het overwegen meer dan waard in geval je ons een ‘financieel’ duwtje in de rug wil geven. Overschrijven kan op rekening BE98 9731 6802 9393 met vermelding van ‘gift aan vzw Aan de IJzer’. Voor bijkomende inlichtingen, neem gerust contact op via info@aandeijzer.be.
  Nu reeds onze welgemeende dank !!

  Schenkingen

  Schatten op zolder?

  Een van de basistaken van een museum is verzamelen, conserveren en tentoonstellen. Om deze opdracht te vervullen moeten wij zaken en artefacten hebben om te verzamelen, onderzoeken en tentoon te stellen. Sedert enkele jaren hebben we ons nog meer inspanningen getroost om onze collectie gevoelig uit te breiden. Helaas, omdat er talloze privéverzamelaars zijn, en door de internationaliserende markt, is het steeds moeilijker om aan historisch waardevolle zaken te raken.

  Daarom nogmaals onze OPROEP:

  Soms kunnen er tussen zogenoemde ‘rommel’ nog interessante zaken zitten. Om maar een voorbeeld te geven, documenten over WOI of de Vlaamse ontvoogding waar u zelf geen interesse meer voor hebt, zijn voor het Museum aan de IJzer misschien wel van grote waarde. Ook voorwerpen zoals helmen, gasmaskers en dergelijke meer kunnen ons nog een grote dienst bewijzen.
  Hebt u ook dergelijke zaken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het IJzertorenmuseum. Alvast bij voorbaat onze hartelijke dank.

  Onze hartelijke dank aan alle personen en instanties die ons gekend of anoniem tal van documenten en andere waardevolle museumstukken schonken.

  Draag je steentje bij

  De IJzertoren is met zijn 22 verdiepingen en 84 meter hoogte, het hoogste vredesmemoriaal van Europa. In 1952 werd de eerste steen gelegd en 13 jaar later werd de toren ingewijd.

  De toren herbergt sinds 1 maart 2014 het compleet vernieuwde ‘Museum aan de IJzer’. De herinrichtingswerken werden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid, Toerisme Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide. De eigen inbreng van de vzw bedraagt nog ruim 500.000 euro.

  Om al deze werken te financieren en om het onderhoud van de toren in de komende jaren te kunnen verzekeren, zamelt het Torenfonds de noodzakelijke giften in. Het Memoriaal bestaat uit 350.000 gevelstenen, waarvan op 1 juni 2014 er reeds 6.552 een eigen naam droegen. Iedere steen zou een eigen naam moeten krijgen. Ook jouw naam! Voor slechts € 5 draagt een gevelsteen van de IJzertoren je naam. We stellen graag voor om minimum 10 stenen, of een veelvoud ervan, bij te dragen.

  Draag jij de vredesboodschap ‘Nooit meer Oorlog’ ook een warm hart toe? Vind je vrede ook het hoogste goed van onze samenleving? Wil je deze boodschap mee helpen uitdragen over de grenzen heen?

  TORENFONDS
  BE98 9731 6802 9393 met vermelding ‘TORENFONDS’
  Bedragen vanaf €40 geven recht op belastingvermindering.
  Een fiscaal attest wordt afgeleverd.

  Trappenfonds

  Personaliseer voor € 625 een van de treden van de IJzertoren. De toren telt 22 verdiepingen en 500 treden. Een tiental hiervan zijn nog niet gepersonaliseerd. Geef een van deze treden exclusief jouw naam of die van je vereniging of bedrijf. De naam wordt ook zichtbaar aangebracht op de trede in kwestie.

  Floating dreams

  De tijdelijke tentoonstelling Floating Dreams, met de door Kamagurka ‘betekende’ beelden, ligt nu al enige jaren achter ons. Toch staan er nog steeds enkele originele beelden te koop. Wie interesse heeft in een van deze laatste unieke stukken, kan deze zelf komen bekijken op de eerste verdieping van het museum. 

  Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

  Dank aan onze vredespartners: