Museum aan de IJzer

  Bezoekersreglement

  Hartelijk welkom op de IJzertorensite in Diksmuide.

  De IJzertorensite is privé-eigendom van vzw Aan de IJzer en is voor de museumbezoeker toegankelijk mits aankoop van een inkomticket. Het betalen van inkom geeft enkel recht op het bezoeken van de site waarvan de IJzertoren met museale invulling, Crypte en Paxpoort deel uitmaken. Op elk moment kan door een medewerker naar het toegangsticket gevraagd worden.

  Alle handelingen die meer inhouden dan een bezoek aan de site zoals bijeenkomsten, manifestaties, acties, verenigingstradities, enz. … zijn steeds het voorwerp van een voorafgaandelijk overleg. Ze kunnen enkel plaatsvinden mits een schriftelijke toestemming van de vertegenwoordiger van vzw Aan de IJzer, in casu de directeur en/of het Dagelijks Bestuur.

  Het spreekt voor zich dat enkel die organisatoren en hun activiteiten worden toegelaten die inhoudelijk aansluiten bij de doelstellingen ‘Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid’ en de ‘Nooit-meer-oorlog’ gedachte van onze organisatie. Attributen zijn hierbij per definitie te vermijden objecten. De organisatoren van en deelnemers aan toegelaten activiteiten dienen zich te allen tijde respectvol voor de specificiteit van de site te gedragen en kunnen op geen enkele manier storend zijn voor de andere bezoekers of aanwezigen in het algemeen.

  Wij behouden ons het recht voor om passend op te treden in geval van inbreuken.

  Wij vragen alle bezoekers en alle personen of groepen die toestemming kregen om een ruimte te gebruiken rekening te houden met onderstaande richtlijnen en eventuele instructies van de medewerkers van Aan de IJzer. Samen zorgen we ervoor dat uw bezoek optimaal kan verlopen.

   

  • Openingstijden en inkomtarieven zijn beschikbaar op de website. Het tijdelijk niet toegankelijk zijn van bepaalde ruimtes omwille van opbouw tentoonstelling of verfraaiingswerken kan nooit aanleiding geven tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het inkomticket.
    
  • Kinderwagens en (elektrische) rolwagens zijn toegelaten, andere verplaatsingsmiddelen zoals kinderfietsen of steps niet. Boekentassen, koffers, boodschappentassen, rugzakken en dergelijke kunnen niet worden meegenomen tijdens het museumbezoek. Bezoekers kunnen deze op eigen verantwoordelijkheid achterlaten in de onbewaakte vestiaire of een locker gebruiken waarvoor een waarborg van €5 wordt gevraagd. Uit veiligheidsredenen kan de bezoeker gevraagd worden om tas, rugzak, enz. … te openen vooraleer in een locker achter te laten. Bij verlies van de lockersleutel wordt de waarborg ingehouden ter vervanging van het slot.
    
  • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van minstens 1 volwassene en dit gedurende het volledige bezoek.
    
  • Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van geleide honden.
    
  • Wij vragen om de ruimtes in het museum netjes achter te laten, respectvol om te gaan met museale opstellingen, niet te eten of te drinken in het museum – binnen op de gelijkvloerse verdieping en buiten is er plaats voorzien voor picknick – en in geen geval te roken.
    
  • Beelden maken kan doorheen het ganse museum, opnames voor publicatie of professionele verspreiding kunnen enkel mits voorafgaandelijke toelating.
    
  • Het volledige museum en de site staan onder camerabewaking. In geval van beschadiging, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal behoudt vzw Aan de IJzer zich het recht voor om de camerabeelden te gebruiken en door te geven aan bevoegde instanties.

  Mocht er zich tijdens uw bezoek een noodgeval voordoen dan vragen wij om de instructies van medewerkers correct op te volgen.
  Opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, geef ze gerust door aan één van onze medewerkers.

  Bedankt om het reglement na te leven en geniet van het bezoek !
  Team vzw Aan de IJzer