Museum aan de IJzer

  Aanvraag groepsbezoek scholen

  Via dit formulier kunt u een groepsbezoek voor scholen in het Museum aan de IJzer aanvragen. Gelieve uw aanvraag voor een groepsbezoek tijdig door te geven.

  Sedert 1 september 2019 bezoeken alle schoolgroepen het Museum aan de IJzer met gids. Het bezoek dient dus ook vooraf gereserveerd te worden. Een bezoek met gids duurt 2 uur en de prijs per leerling (lager en secundair onderwijs)  bedraagt € 5,00 en omvat zowel de inkom als de gidsbeurt. Per gids is het minimumaantal 15 lln. en het maximum 30 lln. Voor grotere groepen worden meerdere gidsen voorzien. Kleinere groepen, minder dan 20 betalende personen, dienen contact op te nemen via reservaties@aandeijzer.be.
  De prijs per student voor hoger onderwijs bedraagt €6,- . 

  Gegevens

  Facturatieadres

  Indien het facturatieadres afwijkend is van het bovenstaand adres kan u dit hier invullen.

  Bijkomende gegevens

  Bezoek Museum aan de IJzer (een standaard groepsbezoek duurt 2 uur)

  Picknick (kostprijs €2,- pp, drankje incl.) - Vanaf 1/09: €2.50