Museum aan de IJzer

  Diametrale tegenstelling

  Nu al méér dan 20 jaar, quasi overal en bijna altijd zonder enige nuance, weerklinkt rond deze tijd de riedel dat de IJzerwake een radicale afscheuring is van de IJzerbedevaart. De continue framing van de IJzerbedevaart als een light-versie van de IJzerwake mist nochtans ieder fundament: het gaat in deze allerminst om een gradatieverschil qua radicaliteit maar om een diametrale tegenstelling tussen dat waar IJzerwake voor staat en dat waar Aan de IJzer voor ijvert, om een radicaal verschillende visie op mens en maatschappij en op hoe het Vlaanderen van morgen er zou moeten uitzien.

  Dit weekend heeft in Ieper de 22ste editie plaats van de IJzerwake. Dat weet intussen allicht iedereen – alvast op korte termijn loont provoceren blijkbaar. Wij gaan hier niet ingaan op wat daar in het verleden allemaal al gezegd is of op wat er daar non-verbaal gecommuniceerd pleegt te worden. Iedere vogel zingt nu eenmaal zoals hij gebekt is, en, of we dat nu jammer vinden of niet, vrijheid van meningsuiting geldt ook voor niet-democraten.

  Maar wij vinden het wel hoog tijd dat ermee gestopt wordt een amalgaam te maken – bewust of onbewust – van de IJzerbedevaart en de IJzerwake. Daarom dringen we er bij de media bijv. uitdrukkelijk op aan niet langer foto’s en/of filmbeelden van het monument voor de gebroeders Van Raemdonck en hun Waalse kameraad Amé Fiévez te gebruiken in hun berichtgeving over IJzerwake.

  Geen vergelijking mogelijk

  Dit monument is namelijk eigendom van vzw Aan de IJzer en het weze duidelijk (sorry voor het archaïsche taalgebruik, mijnheer Lanoye) dat wij niets te maken hebben/willen hebben en op geen enkele wijze geassocieerd willen worden met de ‘festiviteiten’ die IJzerwake  – al dan niet na het bewijzen van lippendienst aan het vredescharter van de stad Ieper – organiseert op de door haar aangekochte weide vlak naast ons ere-perk voor de Van Raemdoncks en Fiévez.

  Iedereen die onbevooroordeeld kennis neemt van wat er op de IJzerbedevaart tegenwoordig gezegd wordt (en door wie!), van wat er de tienduizenden bezoekers aan ons Museum aan de IJzer wordt ‘meegegeven’ en van wat er verder nog allemaal gebeurt op onze site, iedereen die dat doet kan alvast niet anders dan volmondig beamen dat er redelijkerwijze geen vergelijking mogelijk is tussen beide organisaties.

  Radicaal anders

  Op de komende IJzerbedevaart, op 3 september e.k. onder het motto: “Onze wapens voor Vrede: Vrijheid en Verdraagzaamheid”, zullen er zo onder meer fragmenten te horen zijn uit een lang interview met prof. dr. Frans-Jos Verdoodt, eminent kenner van de Vlaamse Beweging. Daarin verwelkomt hij onder meer de zgn. ‘afscheuring’  als een zegen voor de democratische Vlaamse Beweging in het algemeen en de IJzerbedevaart in het bijzonder. “Die split is een zegen geweest. Wees blij dat dat gebeurd is!”  , Video 1 
   

  Tevens neemt hij heel uitdrukkelijk – zeg maar radicaal – stelling tegen het anachronistisch gebruik – misbruik is een juister woord – van de godsvrede-idee door wie weigert inhoudelijk kleur te bekennen over hoe Vlaanderen er in de toekomst uit moet zien zolang het niet zogezegd ‘onafhankelijk’ is: “Godsvrede, dat is vandaag een totaal zinloos begrip!” , Video 2 

  Ook op dit vlak zal de komende IJzerbedevaart eens te meer bewijzen dat wij radicaal ‘anders’ zijn.

  PAUL DE BELDER, voorzitter vzw Aan de IJzer

  Doe meer kennis op

  Van nooit-meer-oorlog naar nooit meer kernwapens

  Is het de dreiging met kernwapens die gedurende de voorbije vijfenzeventig jaar de vrede heeft verzekerd? Wie enkel kijkt naar de westerse landen, kan dit misschien denken. Maar al die jaren is er op veel andere plaatsen oorlog gevoerd, ondanks een indrukwekkend arsenaal aan kernbommen. Daarbij was een kernoorlog soms heel dichtbij.
  Lees meer

  Gulden boek van Madame Tack

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft Marie Tack in haar huisje 'Villa Marietta', haast op de frontlijn, langs de IJzerdijk, in Diksmuide. Ze ontvangt er officieren en hooggeplaatste personen die hun naam achterlaten in haar gastenboek, haar 'Gulden Boek'
  Lees meer

  Demarcatiepalen markeren de Westhoek

  Na een oorlog ontdoen we ons van de slechte herinneringen, strijken we eer op voor onze heldendaden en herdenken we. Dit gebeurde ook
  Lees meer ...

  De tijdslijn van de eerste IJzertoren

  Wist je dat je foto’s van de eerste IJzertoren kan dateren aan de hand van de verschillende bouwfases?
  Lees meer ...

  De Minoterie ingezoomd

  Net naast de brug over de IJzer stonden vroeger de bloemmolens, of ook wel de ‘minoterie’ genoemd. Het gebouw vervulde eerst de functie van bietsuikerfabriek na de oprichting ervan door de gebroeders Van Hille in 1836.
  Lees meer ...

  Vrede is een keuze: Kerst aan het front

  De Eerste Wereldoorlog begon in augustus 1914. Algemeen werd verwacht dat het een korte oorlog zou worden. ‘Weer thuis als de bladeren vallen’, was de veelgehoorde slagzin. Maar na een eerste snelle opmars van het Duitse leger was de strijd tegen de winter vastgelopen in een loopgravenoorlog.
  Lees meer...

  De tijdslijn van de Crypte en de bouw van de Paxpoort

  Lees meer ...

  Positionering in Vlaamse beweging

  De Vlaamse beweging wordt vandaag gemakzuchtig gereduceerd tot de gemene deler van neoliberaal beleid en extreem-rechts narcisme.
  Lees meer

  Leren leven zonder duivels en heiligen

  In 1992 kwamen de Navo en de voormalige Warschaupact-lidstaten overeen om wederzijds het luchtruim open te stellen voor elkanders vliegtuigen om foto-, radar- en sinds 2006 ook infraroodbeelden te mogen maken van elkaars territorium, om op deze wijze de vrede te bewaren en conflicten te vermijden.
  Lees meer