Museum aan de IJzer

  Gulden boek van Madame Tack

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft Marie Tack in haar huisje 'Villa Marietta', haast op de frontlijn,  langs de IJzerdijk, in Diksmuide. Ze ontvangt er officieren en hooggeplaatste personen die hun naam achterlaten in haar gastenboek, haar 'Gulden Boek'.

  Jaren na de oorlog, zijn het de kleinkinderen van Madame Tack, die tijdens de zomermaanden op vakantie komen naar het huisje langs de IJzer. Ze komen er in contact met André Goemaere, de landbouwer die de akker aangrenzend aan de Villa bewerkt. In 1996 schenkt Christiane Airvault, achterkleinkind van Madame Tack, het Gulden Boek aan André Goemaere, die het op zijn beurt schenkt aan de Stad Diksmuide.

  Sinds enkele jaren is het Gulden Boek te zien in het Museum aan de IJzer. Op dit ogenblik bevindt het zich op de 11de verdieping in de tentoonstelling De ZIJ-kant van de oorlog.

  Blader hieronder virtueel door het Gulden Boek van Madame Tack.

  De ontsluiting van het Gulden Boek kwam tot stand met de hulp van André Gysel en Dylan Rommelaere.

  Doe meer kennis op

  Van nooit-meer-oorlog naar nooit meer kernwapens

  Is het de dreiging met kernwapens die gedurende de voorbije vijfenzeventig jaar de vrede heeft verzekerd? Wie enkel kijkt naar de westerse landen, kan dit misschien denken. Maar al die jaren is er op veel andere plaatsen oorlog gevoerd, ondanks een indrukwekkend arsenaal aan kernbommen. Daarbij was een kernoorlog soms heel dichtbij.
  Lees meer

  Naamplaten in de crypte

  Op 21 augustus 1938 werden de namen van 10.000 gesneuvelde Vlaamse soldaten ingehuldigd in de crypte van de eerste IJzertoren.
  Lees meer

  De beiaard van de IJzertoren

  Op de IJzerbedevaart van 1976 werd door Anton van Wilderode een nieuwe luidklok ingehuldigd. Net als de luidklok uit de eerste toren kreeg ze de naam “Nele”.  Ze woog ongeveer 1900 kg en de totale kost voor het gieten, het ophangen en het in werking stellen van de klok bedroeg 331.916 Belgische frank. De klok werd gefinancierd door enkele oud-A.K.V.S-ers.
  Lees meer ...