Museum aan de IJzer

  Naamplaten in de crypte

  Op 21 augustus 1938 werden de namen van 10.000 gesneuvelde Vlaamse soldaten ingehuldigd in de crypte van de eerste IJzertoren.
   
  In 1937 was met Juul De Winde de laatste van de IJzersymbolen bijgezet in de crypte van de IJzertoren. Het IJzerbedevaartcomité lanceert onmiddellijk een nieuwe actie. Ze vraagt aan alle Vlaamse gemeenten om hen de namen aan te leveren van hun dorpsgenoten die gestorven zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze vraagt de gemeenten ook om een toelage te storten zodat het comité die namen kan aanbrengen in de crypte. De intekenprijs is 50 fr. per naam. Voor dit bedrag wordt de naam van de overledene, zijn sterfdatum en de plaats van overlijden vermeld. De uitwerking hiervan wordt toevertrouwd aan kunstbeeldhouwer Antoine Damen uit Antwerpen.
  Veel gemeenten gaan op dit aanbod in, zodat op de bedevaart van 1938 de eerste 10.000 namen ingehuldigd kunnen worden.
   
  De dynamitering van de toren vernietigt de meeste van deze naamborden, toch worden er bij het herstellen van de crypte, vanaf 1948, een aantal geredde borden terug ingemetseld.
   
  Tijdens recente renovaties van de crypte werden de overblijvende naamborden uit voorzorg verwijderd. Ze worden bewaard in de depotruimtes van het museum. 

   

  Doe meer kennis op