Museum aan de IJzer

  Naamplaten in de crypte

  Op 21 augustus 1938 werden de namen van 10.000 gesneuvelde Vlaamse soldaten ingehuldigd in de crypte van de eerste IJzertoren.
   
  In 1937 was met Juul De Winde de laatste van de IJzersymbolen bijgezet in de crypte van de IJzertoren. Het IJzerbedevaartcomité lanceert onmiddellijk een nieuwe actie. Ze vraagt aan alle Vlaamse gemeenten om hen de namen aan te leveren van hun dorpsgenoten die gestorven zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze vraagt de gemeenten ook om een toelage te storten zodat het comité die namen kan aanbrengen in de crypte. De intekenprijs is 50 fr. per naam. Voor dit bedrag wordt de naam van de overledene, zijn sterfdatum en de plaats van overlijden vermeld. De uitwerking hiervan wordt toevertrouwd aan kunstbeeldhouwer Antoine Damen uit Antwerpen.
  Veel gemeenten gaan op dit aanbod in, zodat op de bedevaart van 1938 de eerste 10.000 namen ingehuldigd kunnen worden.
   
  De dynamitering van de toren vernietigt de meeste van deze naamborden, toch worden er bij het herstellen van de crypte, vanaf 1948, een aantal geredde borden terug ingemetseld.
   
  Tijdens recente renovaties van de crypte werden de overblijvende naamborden uit voorzorg verwijderd. Ze worden bewaard in de depotruimtes van het museum. 

   

  Doe meer kennis op

  Van nooit-meer-oorlog naar nooit meer kernwapens

  Is het de dreiging met kernwapens die gedurende de voorbije vijfenzeventig jaar de vrede heeft verzekerd? Wie enkel kijkt naar de westerse landen, kan dit misschien denken. Maar al die jaren is er op veel andere plaatsen oorlog gevoerd, ondanks een indrukwekkend arsenaal aan kernbommen. Daarbij was een kernoorlog soms heel dichtbij.
  Lees meer

  Gulden boek van Madame Tack

  Tijdens de Eerste Wereldoorlog verblijft Marie Tack in haar huisje 'Villa Marietta', haast op de frontlijn, langs de IJzerdijk, in Diksmuide. Ze ontvangt er officieren en hooggeplaatste personen die hun naam achterlaten in haar gastenboek, haar 'Gulden Boek'
  Lees meer

  De beiaard van de IJzertoren

  Op de IJzerbedevaart van 1976 werd door Anton van Wilderode een nieuwe luidklok ingehuldigd. Net als de luidklok uit de eerste toren kreeg ze de naam “Nele”.  Ze woog ongeveer 1900 kg en de totale kost voor het gieten, het ophangen en het in werking stellen van de klok bedroeg 331.916 Belgische frank. De klok werd gefinancierd door enkele oud-A.K.V.S-ers.
  Lees meer ...