Museum aan de IJzer

  1 september: 97ste IJzerbedevaart

  Vrijheid en vrede gedijen enkel in een rechtvaardige wereld

  Met heldere argumenten werd op de 96e editie (2023) van de IJzerbedevaart voorgehouden dat vrede, vrijheid en verdraagzaamheid onze enige ‘wapens’ zijn op weg naar duurzaamheid en vooruitgang voor iedereen. De komende IJzerbedevaart (zondag 1 september) wijst ongelijkheid als hinderpaal voor een rechtvaardiger Vlaanderen en wereld aan, of het uitdiepen van de drie-eenheid van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.

  Vzw Aan de IJzer is actief en respectvol beheerder van het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede en van het Museum aan de IJzer, maar is tevens met een geëngageerd oog alert voor actuele samenlevingsnoden en -oplossingen.

  De jongste IJzerbedevaarten geven hieraan uitdrukking in een eigentijdse regie en met sprekers die de verwachtingen (en zorgen) vertolken van dat Vlaanderen waar niemand uitgesloten wordt.

  In het verkiezingsjaar 2024 focust de 97ste IJzerbedevaart met het thema ‘Ongelijkheid ondermijnt de samenleving’ op het keren en weren van de uitzaaiing van vele aspecten van uitsluiting.  Ervaringsdeskundigen formuleren antwoorden en Aan de IJzer-voorzitter Paul De Belder concludeert.

  Afspraak op zondag 1 september e.k., 11 u en deelname is gratis.