Museum aan de IJzer

  95ste IJzerbedevaart: 'Haalt Vlaanderen 2030?'

  Zondag 4 september vond op onze IJzertorensite de 95ste IJzerbedevaart plaats met als thema “Haalt Vlaanderen 2030?”. Volgens ons, vzw Aan de IJzer (het IJzerbedevaartcomité), zal Vlaanderen zeker nog bestaan tegen dan, maar is het niet zeker of het dan nog méér zal zijn dan de naam van een administratieve entiteit of een landstreek.
  Om dit te vermijden moet Vlaanderen absoluut prioriteit geven aan de vorming van een hechte Vlaamse gemeenschap waarin iedereen meetelt en zal er pas een draagvlak zijn voor meer autonomie als de Vlamingen er metterdaad van overtuigd worden dat méér Vlaanderen kan zorgen voor een beter Vlaanderen, een inclusief Vlaanderen waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Gemeenschapsvorming primeert voor het comité daarom in de huidige omstandigheden op een nieuwe staatshervorming.
  Verder werden de Vlaamse politici gesommeerd om hun politieke spelletjes te staken en onverwijld werk te maken van armoedebestrijding, betere pensioenen, minder verkeersonveiligheid en een rechtvaardige fiscaliteit. Enkel zo kan ervoor gezorgd worden dat de vele Vlamingen die “bang en boos” zijn nog banger en bozer worden en het bedje spreiden van de extremistische partijen.
  Ook de vredesproblematiek kwam uitgebreid aan bod, met duidelijke taal vanwege Annemarie Gielen van Pax Christi en Jenny Vanlerberghe, bezielster van Moeders voor Vrede en voorzitster van het samenwerkingsverband Westhoek Vredeshoek waarvan ook Aan de IJzer deel uitmaakt.
  En verder werden er fragmenten getoond uit interviews met filosoof Ludo Abicht en auteur Walter Van den Broeck die beiden duidelijk lieten verstaan dat de democratische Vlaamse Beweging en Aan de IJzer nog altijd een belangrijke rol te spelen hebben.
  De plechtigheid werd traditiegetrouw besloten met een bloemenhulde in de crypte ter ere van alle slachtoffers van oorlog en geweld en het zingen van de Vlaamse Leeuw, Vlaanderens officiële hymne die Aan de IJzer niet wil laten afpakken door extreemrechts.

  Ook dit jaar was er opnieuw een stijgende belangstelling, traag maar zeker wordt onze consequent aangehouden en geactualiseerde boodschap opgepikt!

  Raadpleeg hier de introtekst van ondervoorzitter Johan Velghe
  Raadpleeg hier de toespraak van voorziter Paul De Belder
  Raadpleeg hier de lezing van Annemarie Gielen