Museum aan de IJzer

  De geschiedenis van de site

  Op deze verdiepingen vertellen we het ontstaan en de geschiedenis van de site en de IJzerbedevaart.

  We tonen hoe uit de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog een jaarlijkse herdenking ontstaat: een pacifistische en Vlaamsgezinde bedevaart naar de graven aan de IJzer, de IJzerbedevaarten. Met foto’s krijg je een overzicht van deze bedevaarten. Je ziet er hoe een, tijdens de Eerste Wereldoorlog, kleine beweging uitgroeit tot een beleidsbepalende bijeenkomst in de jaren na de oorlog.

  Je krijgt er ook een inzicht in de geschiedenis van de site. Hoe de bouw van een groot Heldenhuldezerk, de IJzertoren, er mee voor zorgt dat de site uitgroeit tot een symbolische plaats voor de Vlaamse beweging: niet alleen door deze bedevaarten, maar ook door het toevoegen van symbolen. Zo worden er gesneuvelde soldaten herbegraven in de crypte van die toren, de zogenaamde IJzersymbolen en worden er ook andere symbolen zoals de steen van Merkem en het Kruis van Nieuwpoort toegevoegd.  

   

  We brengen onze geschiedenis met de nodige kritische zin en afstand, in een geest van meerstemmigheid.