Museum aan de IJzer

    Vensters op identiteit

    Op verschillende verdiepingen zullen drieluiken, geschilderd als vlaggen, de aandacht trekken. In deze drieluiken, onze vensters op identiteit, bekijken we gebeurtenissen tijdens en net na de oorlog vanuit verschillende invalshoeken, waarbij we de bezoeker zelf laten een oordeel vormen. Alle vensters hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze dieper ingaan op het thema nationale identiteit.

    Deze vensters op identiteit zijn de verbindende factor tussen het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en de geschiedenis van de site.