Museum aan de IJzer

    Het ondergrondse leven aan het front

    Als alternatieve strategie bouwden de legers, zeker in de streek rond Ieper, complexe gangenstelsels waarbij het leven zich ondergronds afspeelde.

    Deze tijdelijke tentoonstelling neemt de bezoekers mee in het soldatenleven in deze dug-outs en toont met authentieke materialen een waarheidsgetrouwe reconstructie van deze gangen. Je ziet er onder meer een officierenkamers met bijhorend toilet, een houtbewerkingskamer en een verpleegpost.

    De Dug-out werd gebouwd met de hulp van Johan Vandewalle, de expo werd in 2020 helemaal vernieuwd met materiaal van onze vaste bruikleengevers Philippe Ooster­linck en Frankie Van Rossem.