Museum aan de IJzer

    Lezing door Lieven van Eenoo over mobiliteit in de Westhoek

    Het platform Westhoek Vredeshoek, waar VZW Aan de IJzer deel van uitmaakt, wil de krachten bundelen van alle vredesspelers die momenteel in de Westhoek actief zijn. Samen willen we de 18 Westhoekgemeenten ondersteunen in de uitbouw van een actief en inspirerend vredesbeleid.
    We leggen momenteel de focus op de manier waarop wij in de Westhoek omgaan met onze planeet. Doen wij dat op een duurzame, respectvolle manier? Wat kunnen wij beter doen als persoon, als gezin, als vereniging, in en met de Westhoekgemeenten? Om een antwoord te vinden op deze vragen, laten we specialisten aan het woord rond de thema’s voeding, bouwen, productie & consumptie en mobiliteit. Opdat iedereen bewuster wordt van de mogelijkheden en kansen die er zijn om door lokale initiatieven respectvoller om te gaan met onze planeet. Hoe kunnen wij als individuele burger bijdragen aan een beter evenwicht tussen mens en planeet, en zelf duurzamer in het leven staan?

    Meer informatie en inschrijven kan via deze link.