Museum aan de IJzer

    Open Monumentendag 'Immaterieel erfgoed'

    Kort na de Eerste Wereldoorlog starten er overal herdenkingen. De gesneuvelde Vlaamse soldaten die het leven lieten in die oorlog werden herdacht op de IJzerbedevaart, vanaf 1924 in Diksmuide. Die jaarlijkse afspraak wentelde heen en terug van een intieme herdenking naar een politieke manifestatie, van enkele honderden aanwezigen naar wel honderdduizenden bedevaarders.

    De IJzerbedevaart maakte heel wat emoties los. Die laten we jullie aan de lijve ondervinden aan de hand van verschillende getuigenissen die je op de weide zal ontdekken. Sommige bedevaarders herdachten hun gesneuvelde broer, anderen vochten met man en macht voor meer Vlaamse rechten, nog anderen verlangden enkel naar een moment alleen met hun eerste liefje. 

    Deel via deze link je getuigenis met ons!