Museum aan de IJzer

    Tijdelijke tentoonstelling '100 jaar VTB'

    Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Vlaamse Toeristenbond – nu Cultuursmakers – werd opgericht. Voor de ontwikkeling van het toerisme in Vlaanderen, en in het bijzonder het cultuurtoerisme, is de VTB een belangrijke speler geweest. Vele Vlamingen kwamen door de initiatieven van de VTB voor het eerst in contact met toeristische en culturele activiteiten en reizen.

    Om dit te vieren heeft het ADVN samen met Cultuursmakers de expo ‘Samen op stap met de VTB. 100 jaar cultuurtoerisme’ gemaakt die de rijke en diverse geschiedenis van VTB presenteert. Deze expo loopt van 22 juni tot 3 september in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Nadien verhuist een groot gedeelte van deze expo naar de IJzertoren in Diksmuide waar ze van 8 oktober tot en met 8 januari te zien zal zijn. De reden moeten we niet ver zoeken. VTB was jarenlang een belangrijke partner bij de uitbouw van de IJzerbedevaarten tot massabijeenkomsten. De samenwerking kaderde in het voornemen van VTB om een wezenlijke rol te spelen in de vorming van een Vlaamse identiteit.